Watt, Dougal

Dougal Watt vände sig till den Europeiska Ombudsmannen, till parlamentsledamöter och till ledamöter vid myndigheten med anklagelser om "systematisk korruption och missförhållanden i Revisionsrätten". Han stöddes av 40 % av personalen i en anonym enkät.

Mr Watt fick därefter sparken från arbetet vid Revisionsrätten.

EU:s antikorruptionsmyndighet, Olaf, gjorde en intern undersökning av Mr Watts anklagelser men hittade ingenting som var tillräckligt för att konstatera att bedrägeri eller oegentligheter hade förekommit av någon ämbetsman vid EU-institutionerna. Undersökningen avslutades utan ytterligare uppföljning den 1 juli 2003.

Länkar

Se också whistleblowers