Europaombudsmannen

Nikiforos Diamandouros, newly appointed European Ombudsman (Photo: European Commission)

En ombudsman är en tjänsteman som tar emot klagomål från vanliga medborgare mot offentliga myndigheter.

Europaombudsmannen inrättades 1993 genom Maastrichtfördraget. Den förste blev Jacob Söderman, en tidigare finsk justitieminister. Han avgick 2003 och efterträddes av greken Nikiforos Diamandourus.

EU-parlamentet utnämner normalt Ombudsmannen för en hel valperiod (fem år.) Det blir en ny utnämning i juni 2004 efter EU-parlamentsvalet.

Notera

Europaombudsmannen har föreslagit reformering av EU-institutionerna för att öka öppenheten och göra förvaltningen mer modern.

Länkar

http://www.euro-ombudsman.eu.int/