Kapitalrörelser

(Photo: EU Commission)

Alla begränsningar av kapitalets rörlighet är förbjudna enligt  Maastrichtfördraget. Sådana kan införas bara genom enhälliga beslut av Rådet.

Länkar

Se fyra friheternahttp://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l25001.htm