Kennedyrundan

GATT, LOGO (Photo: www.mazzaroth.com/ChapterSeven/GATT-WTO.htm)
En förhandlingsrunda inom General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, mellan 1962 och 1967. Viktiga händelser under Kennedyrundan var ytterligare tullsänkningar, lagen om utveckling av handeln (Trade Expansion Act), "kycklingkriget" och den gemensamma jordbrukspolitiken.

Länkar

http://www.wto.org/english/the......e/min98_e/slide_e/slide009.htm