Bilar

Car factory in Hungary (Photo: European Commission)

EU har ingripit för att hindra biltillverkare från att ta ut olika priser i olika EU-länder. Ingripandet har lett till prisökningar i länder där tillverkarna har sålt bilarna billigare på grund av höga skatter. EU tillåter parallellimport av bilar och förbjuder marknadsuppdelning.

Skatterna för nyregistrerade bilar varierar i EU och kan göras enhetliga (harmoniseras) bara genom enhälligt beslut.

EU har ingripit mot extra skatt på begagnade bilar, som importeras från lågskatte- till högskatteländer.

Länkar

Se också  beskattning.