Misstroendeförklaring

The EU Parliament can censure the EU Commission by a vote of no confidence (Photo: European Parliament)

 EU-parlamentet kan klandra EU-kommissionen genom att rösta för en misstroendeförklaring.

Det kräver två tredjedels majoritet av de röstande och en absolut majoritet av ledamöterna - 367 av 732 efter utvidgningen.  

Notera

Framtiden

EU-parlamentet kan bara avskeda hela Kommissionen men kräver rätt att avskeda en enskild kommissionär.