EU-skeptiker

(Photo: thesetides.com)

Ett begrepp som används om organisationer och personer som är skeptiska till för mycket integration i EU. De fruktar att den nationella demokratin och nationalstaternas roll ska urholkas.

Länkar

Se också EU-realister och Demokratiskt Forum.