Fyra friheterna

The four freedoms established in the Treaty of Rome make the movement of goods, services, people and capital across borders free (Photo: These Tides)

Fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer inom EU är de berömda fyra friheterna som anges i Romfördraget.

Principerna utvidgas genom reglerna för den inre marknaden som infördes genom Enhetsakten.

Länkar

http://www.europa.eu.int/comm/archives/abc/cit2_en.htm