Bedrägerier

(Photo: www.webcreationz.co.uk)

Upp till 10 % av gemenskapens budget drabbas av bedrägerier, enligt olika studier. Varje år upprättar Revisionsrätten en kritisk rapport om bedrägeri och vanstyre.

Länkar

http://www.eca.eu.int/