Ratificeringsinstrument

Signing of Accession Treaty (Photo: European Commission)

För att ett internationellt avtal ska bli bindande för en stat måste det dels signeras av statschefen eller regeringen, dels ratificeras.

I ett brev från statschefen i ett visst EU-land informerar han/hon om att landet har ratificerat ett EU-fördrag. Brevet sänds till den italienska regeringen av historiska skäl - det första fördraget undertecknades i Rom.
Deponeringen av detta brev (ratificeringsinstrument) är det slutliga stadiet i ratificeringsprocessen för ett fördrag.
När ett ratificeringsdokument har skickats finns ingen återvändo. EU:s fördrag träder i kraft vid en överenskommen tidpunkt efter att ratificeringsinstrumenten har deponerats av alla medlemsstater.

Notera

Eftersom det inte finns någon juridisk grund för att lämna EU för närvarande kan en stat lämna EU - de facto - genom sitt eget beslut eller genom enhälligt beslut av alla medlemsstater.

Framtiden

Enligt förslaget till EU-konstitution måste den ratificeras av alla medlemsstater. Om efter två år några medlemsstater fortfarande inte har ratificerat den måste Europeiska rådet hantera frågan.

Europeiska konventet föreslår också en paragraf som tillåter medlemsstater att lämna EU på eget initiativ (artikel I-59). Medlemsstater ska anmäla sin avsikt till Rådet och ingå ett avtal om utträdet. Om inget avtal kan uppnås upphör medlemskapet två år efter att avsikten att utträda anmälts. Under tiden ska konstitutionen gälla. Det betyder att om en medlemsstat beslutar att utträda ur unionen kommer EU:s lagstiftning att gälla över de nationella besluten upp till två år.

Länkar

Se också ratificering.