Abort

Staunchly Catholic populations in Ireland, Malta and Poland are opposed to abortion. Photo: Mariacki church in Gdansk, Poland (Photo: EUobserver.com)

Lagstiftning om abort ligger inte inom EU:s kompetens. I september 1991 beslutade dock EG-domstolen i målet SPUC mot Grogan att abort kan anses vara en tjänst som omfattas av artikel 50 TEC.

Med anledning av denna dom begärde Irland, som är en medlemstat med hård antiabortlagsitftning, ett protokoll till Maastrichtavtalet som skulle förhindra att EU-lagstiftningen (the acquis) tar över nationell lagstiftning.

Malta utverkade en liknande bestämmelse under sina medlemskapsförhandlingar.

Polen är ett annat ansökarland där aborter är förbjudna. Polen har en ensidig deklaration om abort och moral som ett tillägg till sitt anslutningsfördrag.

Notera

I juli 2002 begärde EU-parlamentet i en resolution legal tillgång till abort i både medlemsstater och kandidatländer.

Länkar

http://www.ippf.org/regions/eu....../choices/v28n2/legislation.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/femm_home.htm