Mitterand, Francois (1916 - 96)

Francois Mitterand

Fransk president från 1981 till 1995 som drev fram Maastrichtfördraget tillsammans med sin gode vän Helmut Kohl. Med Kohl skapade han också den militära enheten “Eurocorps”.

Mitterand var emot den tyska återföreningen men accepterade den på villkor att Tyskland delade den politiska makten med Frankrike genom fördjupad integration.

Efter att Danmark röstat nej till Maastrichtfördraget 1992 ville Mitterand visa att fördraget hade starkt stöd i Frankrike. Men i en folkomröstning i september 1992 fick fördraget stöd av bara 51 % av väljarna. Trots att Frankrike därmed kunde ratificera Maastrichtfördraget stärkte omröstningen de antifederalistiska känslorna.

Länkar

Se också Frankrike.