Eurocorps

(Photo: Notat)

En gemensam militär enhet bildad av Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien och Luxemburg. Den har gemensamma officerare och sitt högkvarter i Strasborug.

Bildades 1992 av Tyskland och Frankrike för att skapa en försvarsidentitet i EU. Har för närvarande 7000 officerare och 60 000 soldater.

Länkar

Se också försvar.

http://www.eurocorps.org/site/......p?language=en&content=home