Pre-in

(Photo: EU Commission)
En term som betyder att ett land vill bli EU-medlem eller ansluta sig till enhetsvalutan men ännu inte är kvalificerad, till exempel därför att konvergenskriterierna för EMU inte är uppfyllda.