Konvergenskriterier

(Photo: EU Commission)

Konvergens innebär att länder blir mer lika varandra.

För att delta i enhetsvalutan (euron) måste EU:s medlemsstater uppfylla fyra kriterier, som är fastställda i ett protokoll och i artikel 121 ITEC:

När ett land har anslutit sig till det tredje steget i den Ekonomiska och Monetära Unionen är landet bundet av Stabilitetspakten.

Länkar

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l25014.htm ·