Offentlig upphandling

EU-direktiv kräver att offentliga och "halvoffentliga" inköp över en viss nivå lämnas på anbud i hela EU. Därför måste alla offentliga uppköp och kontrakt annonseras på EU-nivå.

Syfter är att förhindra stater från att använda offentliga inköp för att diskriminera till förmån för inhemska företag. Offentlig upphandling publiceras i en särskild upplaga av Official Journal.