Official Journal

(Photo: Lis Lak)

"The Official Journal of the European Union" publicerar alla EU-beslut och lagförslag, både på papper och elektroniskt.

Länkar

http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/