OLAF

Franz-Hermann Bruner, Director General of OLAF (Photo: European Commission)

En självständig myndighet inom EU-kommissionen som har till uppgift att bekämpa bedrägerier. Leds av Franz-Hermann Brüner. Tog över efter UCLAF.

Länkar

Se också whistleblowers och Eurostat-skandalen

http://www.europa.eu.int/comm/anti_fraud/index_en.html