UCLAF

Det gamla namnet på EU-kommissionens byrå för bedrägeribekämpning. 1999 ändrades namnet till OLAF.