Balkanländer

Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia), Serbia, Montenegro, Kosova and Romania are considered Balkan countries. (Photo: www.cia.gov)

Följande länder räknas till Balkanländerna:

Geografiskt kan de delas in i Västbalkanländerna (Albanien, Bosnien-Herzegovina, Kroatien, FYROM (Makedonien) och Serbien-Montenegro) och Sydostbalkanländerna (Rumänien och Bulgarien). De senare är kandidatländer och väntas bli medlemmar i EU 2007.

EU har startat stabiliserings- och associationsprocesser (SAP) med Västbalkanländerna med inriktningen att de ska kunna bli medlemmar. Stabiliserings- och associationsavtal har slutits med Kroatien och FYROM (Makedonien).

Framtiden

Den grekiske presidenten och EU-kommissionens ordförande inbjöd i januari 2003 Balkanländerna att ansöka om framtida medkemskap i EU. Kroatien lämnade in sin ansökan den 21 februari 2003 och Makedonien (FYROM) i mars 2004.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/exte......elations/see/news/ip03_433.htm