Banankrig

(Photo: www.culinspiration.files.wordpress.com)

En gammal tvist mellan USA och EU om avgifter på bananimport. EU vill skydda bananodlingen i EU och några tidigare kolonier mot import från USA-ägda plantager i Colombia, Costa Rica, Nicaragua och Venezuela genom fasta importkvoter.

1993 införde EU skyddsåtgärder för sin egen bananproduktion. Priserna i EU steg därefter med mer än 40 procent. WTO beslutade att de europeiska skyddsåtgärderna för sin bananproduktion stred emot frihandelsreglerna. EU måste därför antingen ändra reglerna eller betala kompensation. 2001 nådde USA och EU en kompromiss. Från den 1 juli 2001 ökade importkvoterna för "dollarbananer" med 100 000 ton till 2 653 000 ton.