Frihandelsområde

European Free Trade Association (EFTA) (Photo: eh.stanemte.org/symbols/7or/org/efta-f.htm)

Ett område där alla varor kan säljas utan tullavgifter. Medan länder i ett frihandelsområde kan ha oilka tullar mot andra länder, har EU, som är en tullunion, gemensamma tullar som ett resultat av den  gemensamma handelspolitiken.

Frihandel ökar produktionen och skapar mer välstånd. Men frihandel gynnar inte nödvändigtvis alla ingående parter lika. Några tjänar medan andra kan förlora, beroende på villkoren.

Frihandelsavtal kombineras därför ofta med ekonomiska protokoll med ekonomiska åtgärder för att överföra välstånd från rika till fattigare partners.