Tullavgift

(Photo: EU Commission)

En avgift som måste betalas när en vara importeras. En del av EU:s egna inkomster. EU är en tullunion utan några interna avgifter men med gemensamma avgifter för import från andra länder.

En cykel från Japan beläggs exempelvis med en avgift på 15 % när den importeras till EU. En cykel som kostar 200 euro medför därför att EU får ett tillskott på 30 euro. Medlemsstaterna får 10 % av tullavgifterna för att täcka kostnaderna för att ta ut avgifterna.

Utvecklingsländer har särskilda avtal med EU som tillåter import av varor enligt särskilda kvoter istället för tullavgifter eller reducerad avgift för vissa kvantiteter. De komplicerade systemen inbjuder till bedrägerier.

Tullavgifter beslutas med kvalificerad majoritet i Rådet. EU-parlamentet har inget inflytande.

Länkar

Se också antidumpning.