Regionalism

En region är en del av ett land.

Vissa federalister talar om "Regionernas Europa". Talet om "Regionernas Europa" handlar delvis om en strävan att begränsa nationalstaternas makt genom att flytta statens makt. Makten ska flyttas både uppåt till den övernationella EU-nivån och nedåt till regioner inom nationerna eller till och med till naturliga geografiska eller historiska regioner som inte överensstämmer med nuvarande nationsgränser. Ett sådant Europa skulle delvis likna det Europa med många småstater som fanns för länge sedan.

Notera

Länkar

http://www.europa.eu.int/comm/......s/regional_policy/index_en.htm

http://www.greens-efa.org/