Regionkommittén, CoR

(Photo: Committee of the Regions website)

Medlemmarna representerar lokala myndigheter i EU. För närvarande har CoR bara en rådgivande funktion.

Framtiden

Europeiska konventet har föreslagit att CoR kan begära att EG-domstolen prövar om förslag till EU-förordningar bryter mot principen att beslut ska fattas på den mest lämpliga nivån (subsidiaritetsprincipen).

CoR kommer att få följande fördelning av medlemmar i det utvidgade EU:

Tyskland 24
Storbritannien 24
Frankrike 24
Italien                           24
Spanien                         21
Polen                       21
Rumänien                    15
Nederländerna              12
Grekland                       12
Tjeckien         12
Belgien                    12
Ungern                   12
Portugal                     12
Sverige                      12
Bulgarien                     12
Österrike                       12
Slovakien                     9
Danmark                    9
Finland                       9
Irland                       9
Litauen                   9
Lettland                        7
Slovenien                     7
Estland                       7
Cypern                       6
Luxemburg                6
Malta                         5

Länkar

http://www.cor.eu.int.