Anslutning

The flags of the 25 Member States of the European Union after the enlargement of May 1st, 2004. (Photo: imemc.org)

För att bli medlem i EU skriver kandidatländerna ett anslutningsavtal med de nuvarande medlemsländerna. Tio länder undertecknade sådana den 16 april 2003 i Aten.

Anslutningsavtalen ger de nya medlemsstaterna samma rättigheter och skyldigheter som de nuvarande medlemsstaterna. Vissa skyldigheter, som läggs fast i särskilda protokoll, träder inte i kraft förrän en viss tid efter anslutningen. Anslutningsavtalen och anslutningsdokument måste antas av alla nuvarande medlemsländer och av varje ny medlemsstat.

Folkomröstning har hållits i varje annsökarland utom Cypern före ratificering av anslutningsfördragen.

Om något land inte fullföljer ratificeringen kommer antalet röster och platser i parlamentet liksom kraven för kvalificerad majoritet att ändras proportionellt och tekniskt utan nya förhandlingar mellan medlemsstaterna. Legal grund för sådana förändringar finns i anslutningsakterna.

När ett anslutningsavtal är antaget ska det ratificeras och sedan skickas till Italien, som har uppgiften att samla och förvara alla ratificeringsdokument.

Länkar

http://europa.eu.int/comm/enla......rgement/negotiations/index.htm
http://www.cyprus-eu.org.cy/eng/home.htm  http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_en.html
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000a.htm#a10