Folkomröstning om EU-medlemskap

Nästan alla kandidatländerna har hållit folkomröstning om sitt medlemskap i EU. Så här har det utfallit:

Tjeckien Folkomröstning 15-16 juni 2003, 77% röstade Ja
Cypern Parlamentet ratificerad efter undertecknandet av anslutningsdokumenten.
Estland Folkomröstning 14 sept 2003, 66.9% röstade Ja
Ungern Folkomröstning 12 april 2003, 84% röstade Ja
Lettland Folkomröstning 20 sept 2003, 67% röstade Ja
Litauen Folkomröstning 11 maj 2003, 90% röstade Ja
Malta Folkomröstning 8 mars 2003, 53% röstade Ja
Polen Folkomröstning 7-8 juni 2003, 77.5% röstade Ja
Slovakien Folkomröstning 16-17 maj 2003, 92.5% röstade Ja
Slovenien Folkomröstning 23 mars 2003, 89% röstade Ja