Romfördraget

Treaty of Rome, signed in Rome (Photo: EU Commission)

Undertecknades i Rom den 25 mars 1957 och innebar att såväl Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEC) som Euratom bildades med start den 1 januari 1958.

Länkar

http://www.cerebalaw.com/rome.htm