Union of Industrial and Employer Confederations of Europe, UNICE

(Photo: http://www.unice.org/Content/Default.asp?PageID=234)

Arbetsgivarorganisation på EU-nivå som kan sluta avtal med den andra arbetsgivarorganisationen CEEP och med de fackliga organisationerna i ETUC

Länkar

http://www.unice.org/Content/Default.asp?