Europeiska centret för offentliga företag, CEEP

European Centre for Public Enterprises logo (Photo: http://www.ceep.org/)
CEEP deltar som en erkänd social partner i trepartsförhandlingarna med den europeiska fackföreningsrörelsen (ETUC) och de europeiska arbetsgivarna (UNICE).

Länkar

http://www.ceep.org/