Europeiska fackföreningskonfederationen, ETUC

European Trade Union Confederation logo (Photo: http://www.etuc.org/en/)

Paraplyorganisation för de europeiska nationella fackföreningarna. Förhandlar fram avtal för flera länder med arbetsgivarorganisationerna UNICE och CEEP.

Notera

Generalsekreteraren, Emilio Gabaglio, var ledamot av Europeiska konventet.

Länkar

http://www.etuc.org