CEEP

CEEP Logo (Photo: http://www.ceep.org/)
Se Europeiska centret för offentliga företag.