Warszawapakten

Försvarsorganisation dominerad av Sovjetunionen, nu nedlagd.

Notera

De flesta tidigare Warszawapaktmedlemmar är nu medlemmar av NATO och också kandidatländer till EU.

Länkar

http://www.fordham.edu/halsall/mod/1955warsawpact.html