NATO

NATO flag (Photo: NATO)

Med högkvarteret i Bryssel är NATO (the North Atlantic Treaty Organisation) den viktigaste västliga försvarsorganisationen. Den har 19 medlemsstater, såväl USA och Kanada som många europeiska länder.

Notera

Framtiden

Vid Pragtoppmötet 2002 bjöds sju länder - Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slovakien och Slovenien - in till anslutningsförhandlingar med NATO. De förväntas bli medlemmar i maj 2004.

Förslaget till EU-konstitution förutskickar nära band mellan EU och NATO. EU antas kontrollera och bilda en europeisk pelare inom NATO och samtidigt kunna delta i militära operationer oberoende av både NATO och FN.

Frankrike är särskilt angeläget om en självständig europeisk försvarspolitik, vilket oroar USA.

Inom Europeiska konventet var den franske kommissionären Barnier ordförande för en särskild arbetsgrupp om försvar. Arbetsgruppen föreslog ett särskilt protokoll om ömsesidigt försvar i EU-konstitutionen.

Länkar

Se också försvar.

http://www.nato.int/