Västeuropeiska unionen (WEU)

A meeting of the WEU in Marseille (Photo: French Presidency Web-site)

Ett försvarsavtal från 1948, som från början undertecknades av Storbritannien, Frankrike och Beneluxländerna. Enligt Maastrichtfördraget är WEU tänkt som EU:s försvarskomponent.

Genom att Petersbergsuppdragen inom WEU överfördes till Amsterdamfördraget och genom den pågående utvecklingen av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik spelar WEU inte längre någon roll.

Artikel 5 i Brysselfördraget innebär att WEU:s medlemsstater har ömsesidiga försvarsförpliktelser mot varandra.  

Framtiden

Paragrafen om gemensamt försvar togs in i förslaget till EU-konstitution för de medlemsländer som deltar i det utökade samarbetet på försvarsområdet enligt särskilda regler.

Länkar

Se också gemensam säkerhets- och försvarspolitik, NATO, neutralitet, solidaritetsklausul, Brysselfördraget.

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000w.htm#w2