Amsterdamfördraget

Treaty of Amsterdam (Photo: http://europa.eu.int/comm/mediatheque/photo/select)

Förhandlades 1997, trädde i kraft 1999.

Amsterdamfördraget

Storbritannien och Amsterdamfördraget

Toppmötet i Amsterdam 1997 koncentrerade sig på att utarbeta ett fördrag som skulle uppdatera och förtydliga Maastrichtfördraget samt börja förberedelserna för EU:s utvidgning.

Storbritanniens invändningar mot Maastricht innebar att det sociala kapitlet aldrig hade trätt i kraft. Men i Amsterdam släppte den nyvalda labourregeringen undantaget och accepterade att det sociala kapitlet blev en del av fördraget.

Länkar

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/s50000.htm
http://www.europa.eu.int/en/ag....../intro/home_en.htm