Schengenavtalet

(Photo: EUobserver.com)

1985 undertecknade Tyskland, Frankrike och Beneluxländerna ett avtal om närmare samarbete för att underlätta gränspassager. Målet var att upprätta en gemensam område för resor utan interna gränser och med gemensam yttre gräns. Schengenländerna ska inte begära att medborgarna visar sina pass när de korsar gränsen mellan två Schengenländer.

De flesta EU-länder omfattas nu och Schengenavtalet blev bindande EU-lag 1998 genom Amsterdamfördraget. Irland och Storbritannien står fortfarande utanför Schengen och har undantag från fördraget. Storbritannien vill inte ha ett gemensam område för resor med kontinenten och Irland vill fortsätta ha gemensamma regler med Storbritannien.

Danmark gick in i Schengen 1997 men har ett undantag som gäller rättsliga och inrikesfrågor  eftersom åtgärder inom detta område vidtas genom överstatliga beslut.

Notera

Länkar

Se också pelare och rättsliga och inrikesfrågor .
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l33020.htm