Undantag

Maltese flag. Malta is the only country to receive a permanent derogation in enlargement negotiations. (Photo: EUobserver.com)

Undantag (opt-out) är inte populära i EU-kommisionen, som vill att lagar ska vara identiska i hela Europa.

Notera

Länkar

Se också Danmark.

Läs mer

Här är de viktigaste undantagen för de olika kandidatländerna från bestämmelserna i vissa kapitel i fördragen, trots att de egentligen är bundna av alla EU-lagar.

Kapitel 1: Fri rörlighet för varor

Cypern: till 31 dec 2005 ang förnyelse av tillstånd för marknadsföring av läkemedel.
Litauen: till 1 jan 2007 ang förnyelse av tillstånd för marknadsföring av läkemedel.
Malta: till 31 dec 2006 ang förnyelse av tillstånd för marknadsföring av läkemedel.
Polen: till 31 dec ang förnyelse av tillstånd för marknadsföring av läkemedel och till 31 dec 2005 ang giltigheten för licenser för medicinsk utrustning.

Kapitel 2: Fri rörlighet för personer

För alla länder utom Malta och Cypern gäller:
Under en tvåårsperiod kan alla medlemsländer införa nationella övergångsregler. De ska upphöra efter fem år men kan förlängas ytterligare två år om allvarliga störningar på arbetsmarknaden förväntas uppstå. Därmed kan övergångsreglerna gälla i upp till sju år.
Österrike och Tyskland har rätt att införa ytterligare åtgärder.
Malta: Säkerhetsklausul under sju år.

Kapitel 3: Fri rörlighet för tjänster

Cypern: Undantag för kooperativa kredit- och sparföreningar till slutet av 2007.
Estland: Lägre nivå för bankgarantier och investeringskompensation till slutet av 2007.
Lettland: Undantag för kreditföreningar och lägre nivå för bankgarantier och investeringskompensation till slutet av 2007.
Litauen: Undantag för kreditföreningar och lägre nivå för bankgarantier och investeringskompensation till slutet av 2007.
Polen: Undantag för kreditföreningar och specialiserade banker, lägre nivå för bankgarantier och investeringskompensation till slutet av 2007.
Slovakien: Lägre nivå för investeringskompensation till slutet av 2006.
Slovenien: Lägre nivå för kapitaltäckningskraven för sparande och långivning till slutet av 2004.
Ungern: Undantag för två specialiserade banker och lägre nivå för investeringskompensation till slutet av 2007.

Kapitel 4: Fri rörlighet för kapital

Cypern: Fem års undantag för förvärv av fritidshus utom för dem som redan bor på Cypern.
Estland: Sju år (med möjlighet till tio om en säkerhetsklausul åberopas) för förvärv av lantbruks- och skogsmark, utom för verksamma lantbrukare som bott i Estland minst tre år.
Lettland: Sju år (med möjlighet till tio om en säkerhetsklausul åberopas) för förvärv av lantbruks- och skogsmark, utom för verksamma lantbrukare som bott i Lettland minst tre år.
Litauen: Sju år (med möjlighet till tio om en säkerhetsklausul åberopas) för förvärv av lantbruks- och skogsmark, utom för verksamma lantbrukare som bott i Litauen minst tre år.
Malta: Permanent undantag (inte bara under en övergångsperiod) för köp av fritidshus, utom för dem som bott på Malta minst fem år.
Polen: Tolv års undantag för förvärv av lantbruks- och skogsmark, utom för verksamma lantbrukare som arbetat i Polen tre eller sju år.
Fem års undantag för förvärv av fritidshus utom för dem som bott i Polen fyra år.
Slovakien: Sju år (med möjlighet till tio om en säkerhetsklausul åberopas) för förvärv av lantbruks- och skogsmark, utom för verksamma lantbrukare som bott i Slovakien minst tre år.
Tjeckien: Fem års undantag för förvärv av fritidshus utom för dem som redan bor i Tjeckien.
Sju år (med möjlighet till tio om en säkerhetsklausul åberopas) för förvärv av lantbruks- och skogsmark, utom för verksamma lantbrukare.
Ungern: Sju år (med möjlighet till tio om en säkerhetsklausul åberopas) för förvärv av lantbruks- och skogsmark, utom för verksamma lantbrukare som bott i Ungern minst tre år.
Fem års undantag för förvärv av fritidshus utom för dem som bott i Ungern fyra år.

Kapitel 6: Konkurrenspolitik

Cypern: Utfasning av icke jämförbart ekonomiskt stöd till slutet av 2005.
Malta: Utfasning av icke jämförbart ekonomiskt stöd till små och medelstora företag till slutet av 2011 och stöd till varvsindustrin till slutet av 2008.
Utfasning av stöd enligt Business Promotion Act till slutet av 2008.
Anpassning av marknaden för oljeprodukter till slutet av 2005.
Polen: Utfasning av icke jämförbart ekonomiskt stöd till småföretag till slutet av 2011.
Utfasning av icke jämförbart ekonomiskt stöd till medelstora företag till slutet av 2010.
Övergångsregler för statligt stöd till miljöskydd.
Omstrukturering av stålindustrin till slutet av 2006.
Slovakien: Omställning av icke jämförbart ekonomiskt stöd till mottagare i bilindustrin till regionalt investeringsstöd och av ekonomiskt stöd till stålsektorn till 2009.
Tjeckien: Rekonstruktion av stålindustrin ska vara genomförd till 31 december 2006.
Ungern: Utfasning av icke jämförbart ekonomiskt stöd till små och medelstora företag till slutet av 2011.
Utfasning av icke jämförbart ekonomiskt stöd till off-shore-företag till slutet av 2005.
Utfasning av icke jämförbart ekonomiskt stöd från lokala myndigheter till slutet av 2007.

Kapitel 7: Jordbruk

Allmän kommentar: Alla de tio kandidatländerna kommer att stegvis fasas in i EU:s direkta jordbruksstöd mellan 2004 och 2013. 2004 med 25 %, 2005 med 30%, 2006 med 35 % av det gällande stödet. Sedan ökar betalningarna i 10%-steg för att nå 100 % 2013.
De nya medlemsstaterna får särskilt tilläggsstöd för lansbygdsutveckling och en större andel av EU:s medfinansiering i landsbygdsutvecklingsprojket under en begränsad tid.
Nya medlemsstater kan få använda landsbygdsutvecklingspengar för särskilda program för att omstrukturera sina landsbygdsregioner.
Referenskvantiteter (till exempel kvoter) har överenskommits individuellt.
I några fall har övergångsperioder avtalats för antagande och införande av särskilda delar av EU-lagstiftningen för den gemensamma jordbrukspolitiken.