Danmark

The Danish Parliament Folketinget is situated in Christiansborg. (Photo: Wonderful Copenhagen)

Danmark har 5,4 miljoner invånare och en yta på 43,100 km2. Danmark blev medlem i EU 1973 efter en folkomröstning den 2 oktober 1972.

Danmark har nu 7 röster av 321 i Rådet och 14 platser av 732 i EU-parlamentet.

Danska undantag

Danmark har flera undantag från fördragen.

Flera danska regeringar och folketingsmajoriteter har velat bli av med undantagen (utom det som gäller fritidshus), men danska väljare har avvisat detta i folkomröstningar.

Danmark sade nej till Maastrichtfördraget den 2 juni 1992 och begärde ett nytt program för Europa inriktat på öppenhet, närhet och demokrati. Efter Danmarks nej utlyste den franske presidenten Mitterand en folkomröstning i Frankrike för att visa att det fanns en stort stöd hos det franska folket för Maastricht. Det var därför överraskande att fördraget accepterades av bara 51 % av de franska väljarna.

En särskild deklaration vid toppmötet i Edinburgh i december 1992 garanterade de danska undantagen. Det gjorde att Maastrichtfördraget kunde ratificeras av alla medlemsstaterna - i Danmark efter ja i en ny folkomröstning den 18 maj 1993.

2003 föreslog Danmarks regering att det danska rättsliga undantaget ska ändras så att det danska folketinget kan ta ställning fråga för fråga och därmed undvika att immigrations- och asyllagstiftningen kan ändras genom majoritetsbeslut inom EU.

Notera

Länkar

http://www.eu2002.dk/EU2002/eu......default.asp?MenuElementID=5203