Christophersen, Henning (1939 - )

Henning Christophersen (Photo: EU Commission)

Dansk regeringsrepresentant i Europeiska konventet och i konventspresidiet. Ordförande för arbetsgruppen om kompletterande befogenhet, kritiserades för att inte ha låtit presidiesekretariatet skriva rapporten.

Notera

Länkar

Se också konventets arbetsgrupper.

http://www.csaspeakers.com/jsp/speakerTenLiner.jsp?speakerID=HENCHR