Hög representant

Javier Solana is the High Representative for the Common Foreign and Security Policy (Photo: Western European Union)

En hög representant är normalt någon som utses att representera en organisation utomlands. Den tidigare spanske utrieksministern och tidigare generalsekreteraren i NATO, Javier Solana, är generalsekreterare i Rådet och samtidigt Hög representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Solana reser ofta tillsammans med den tjänstgörande ordföranden eller dennes utrikesminister för att hantera frågor som freden i Mellanöstern.

Framtiden

Europeiska konventet har föreslagit att posten som Hög representant ska avskaffas. Istället ska EU ha en utrikesminister. Denna post ska utnämnas av premiärministrarna i Europeiska Rådet med kvalificerad majoritet, accepteras av ordföranden i EU-kommissionen och godkännas tillsammans med resten av kommissionen av EU-parlamentet. Utrikesministern ska både vara vice ordförande i kommissionen och ordförande i utrikesministerrådet (dubbelhattfunktion).

Länkar

http://ue.eu.int/en/summ.htm