Petersbergsuppgifterna

WEU meeting in Marseille. The WEU originally set out the "Petersberg-Tasks." (Photo: French Presidency Web-site)

Ett antal säkerhets-, försvars- och fredsskapande uppgifter som från början gavs till Västeuropeiska union (WEU) i juni 1992. Uppgifterna har nu förts in i TEU genom Amsterdamfördraget som en ny EU-kompetens som ger EU möjlighet att agera.

De här uppgifterna kräver inte explicit FN-mandat. De innefattar humanitära och räddningsinsatser, fredsbevarande uppgifter och insatser av väpnade styrkor för krishantering, även fredsskapande.

Fredsbevarande innebär att fred existerar mellan två tidigare stridande parter. EU kan sätta in åtgärder för att upprätthålla freden, till exempel genom att bidra med soldater till en FN-operation. Termen krishantering och fredsskapande är inte exakt definierade men kan innebära militära operationer.

Notera

Petersbergsuppgifterna har fått namnet efter hotellet Petersberg utanför Bonn i Tyskland, där 1992 års rådsmöte hölls.

Framtiden

Petersbergsuppgifterna kommer i framtiden att skötas av EU:s snabbinsatsstyrkor. Denna styrka kommer att styras av EU:s politiska och säkerhetskommitté, ett nytt organ som inrättades genom Nicefördraget. Rådet måste vara enhälligt för att EU ska kunna genomföra någon av Petersbergsuppgifterna.

Europeiska konventet vill att konstruktivt avstående ska tillämpas för att komma förbi svårigheten att nå enhällighet - det innebär att länder avstår från att delta utan att hindra andra länder från att agera. Dessutom tillåter konstitutionsförslaget användandet av utvidgat och strukturerat samarbete för att klara Petersbergsuppgifterna.

Kampen mot terrorism ingår bland Petersbergsuppgifterna.

Länkar

Se också försvar.

http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb150401.htm