TEU

Treaty on the European Union (avtal om Europeiska unionen).  Förkortningen TEU läggs ofta till efter en artikel för att tala om att det handlar om den andra eller tredje pelaren i unionsfördraget och inte en del av gemenskapsrätten, som täcks av TEC.

Länkar

Se också pelare.

http://www.europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc01.htm