TEC

Treaty on European Community (Avtalet om de europeiska gemenskaperna). Förkortningen TEC skrivs ofta efter en artikel för att skilja dess artiklar från TEU-artiklarna i Avtalet om den Europeiska unionen, som handlar om den andra och tredje pelaren.

Länkar

[http://www.europa.eu.int/abc/treaties_en.htm