Tjänstemän

EU-institutionerna har mer än 30 000 tjänstemän anställda som samarbetar med ännu fler tjänstemän i medlemsstaterna. Tjänstemännen har en viktig roll både i den nationella förberedelseprocesen och i EU. De beslutar i praktiken om de flesta lagar bakom stängda dörrar utan närvaro av valda ledamöter av några parlament.

Idag dras 70 % av all lagstiftning upp av arbetsgrupper i Rådet, 15 % av ambassdörerna i COREPER och bara 15 % av Rådet.

I EU-kommissionen tas bara 2 % av besluten av hela Kommissionen medan 25 % av besluten tas efter en skriftlig procedur mellan kommissionärerna. Resten beslutas av enskilda kommissionärer eller av tjänstemän i kabinettet.

Framtiden

Europeiska konventet har föreslagit att alla formella förhandlingar vid Rådets möten ska vara offentliga.

Avsikten är att EU ska få en diplomatisk kår för att stärka EU:s representation i andra länder. De existerande 125 delegationerna kan förvandlas till ambassader, vilket föreslogs av konventets arbetsgrupp för externa relationer och försvar och antogs av konventet som en särskild förklaring bifogad till förslaget till EU-konstitution.