COREPER

Varje medlemsstat har en permanent representation med tjänstemän i Bryssel. Representationen leds av en EU-ambassadör som kallas permanent representant.

Ambassadörerna (COREPER II) och deras ställföreträdare (COREPER I) träffas i COREPER för att förbereda alla Rådets beslut.

Notera

Länkar

http://www.eu2004.ie/templates......Navlocator=5,13&list_id=58