Kabinett

Catherine Day (Photo: EU Commission)

Ett kabinett är en grupp viktiga rådgivare till en president, minister eller kommissionär.

I EU har varje kommissionär sitt eget kabinett, normalt med 7 rådgivare plus sekreterarpersonal och egen chaufför. Det ställs numera krav på att många nationaliteter ska vara representerade i kabinetten.

Cheferna för kabinetten leds av EU-kommissionens generalsekreterare, just nu den irländske tjänstemannen David O'Sullivan. Han träffar kabinettscheferna för att förbereda Kommissionens möten. Kabinettscheferna har stor makt eftersom kommissionärerna ska delta i alla beslut men sällan hinner med det. Bara 2 % av Kommissionens beslut tas i hela Kommissionen. 25 % behandlas genom skriftliga processer medan resten tas på delegation.

Nicefördraget innebär att valet av kommissionärer görs med kvalificerad majoritet. När EU utvidgats till 27 länder ska en rotation mellan länderna införas, som innebär att varje land inte får en egen kommissionär. Den här förändringen kommer, om den genomförs, att försvaga kopplingen mellan EU-medborgarna och Kommissionen.

Notera