Kommissionär

Vice-President of the Commission, Margot Wallström (Photo: EU Commission)

Ledamot av EU-kommissionen.

Kommissionen består för närvarande av 20 kommissionärer - minst en från varje medlemsland (två från Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien och Italien). Kommissionärerna utses av medlemsstaterna. De väljs för sin allmänna kompetens och ska garantera sitt oberoende. De har alla haft politiska uppdrag i sina länder, ofta ministrar.

Notera

Framtiden

Frågan om Kommisionens sammansättning efter utvidgningen är omstridd.

Europeiska konventet har föreslagit en Kommission bestående av 15 ledamöter med rösträtt och en kommissionär från vart och ett av de övriga länderna utan rösträtt. Alla ledamöter måste utses med kvalificerad majoritet, alltså 17 av de 25 stats- och regeringscheferna, och den kvalificerade majoriteten måste också representera 60 % av befolkningen i EU. Varje medlemsstat måste föreslå tre namn, bland dem minst en kvinna. Den föreslagne kommissionsordföranden ska sedan välja sina kommissionärer själv.

Länkar

http://www.europa.eu.int/comm/commissioners/index_en.htm