Europeiska konventet

Convention on the Future of Europe (Photo: EUobserver.com)

Toppmötet med stats- och regeringscheferna i Bryssel/Laeken i december 2001 beslutade att tillsätta ett särskilt konvent för att förbereda ett nytt fördrag som ska ersätta Nicefördraget.

Konventet var sammansatt av 16 ledamöter från EU-parlamentet, 32 från de nationella parlamenten, 15 från de nationella regeringarna och två från Kommissionen.

Kandidatländerna, även Turkiet, representerades av 26 ledamöter från deras nationella parlament och 13 ledamöter från regeringarna.

Konventet leddes av Giscard d'Estaing som ordförande och den tidigare italienske premiärministern Guliano Amato och den tidigare belgiske premiärministern Jean-Luc Dehaene som vice ordförande. Giscard d'Estaing var också ordförande för det viktiga konventspresidiet, som satte dagordningen, drog slutsatser och tillsatte konventets arbetsgrupper.

Förutom ordföranden hade varje ledamot ersättare som kunde närvara vid mötena men fick yttra sig bara om den ordinarie ledamoten var frånvarande.

Länkar

Se också EU-konstitution.

http://www.bonde.com/index.phtml?aid=10110

http://european-Convention.eu.int