Dehaene, Jean-Luc (1940 - )

Jean-Luc Dehaene (Photo: EU Commission)

Tidigare belgisk premiärminister, som var vice ordförande för Europeiska konventet. Dehaene var ansvarig för kontakterna mellan konventet och organisationer i det civila samhället.

Notera

Länkar

http://european-convention.eu.int/CVs/pdf/Dehaene.pdf